Beschluss Poprawić współpracę z Zielonymi w północnych Czechach i na Dolnym Śląsku!

Landowe przedstawicielstwo związku Zieloni/Alians 90 w Saksonii uznaje za niezbędną
współpracę transgraniczną między partiami Zielonych w Europie. Land, który sąsiaduje z
dwoma państwami europejskimi posiada w tym zakresie szczególne zobowiązania.
Z jednej strony, Zielonych w Polsce i w Republice Czeskiej łączą wspólne historyczne
doświadczenia i tradycje z Zielonymi w Saksonii. Z drugiej zaś strony, chcemy jako Zieloni
wspierać proces jednoczenia Europy, szczególnie tu w naszym regionie!
W związku z tym dążymy do rozwoju lub nawiązania współpracy z Zielonymi w północnych
Czechach i na Dolnym Śląsku.
Stwierdzamy, że nasza dotychczasowa współpraca z polskimi i czeskimi partiami Zielonych
nie osiągnęła odpowiedniego poziomu instytucjonalizacji w ramach saksońskiego
przedstawicielstwa Zielonych. Landowa grupa robocza (LAG) Europa nie posiada uprawnień
do reprezentowania Zielonych w sąsiednich krajach – jest to bowiem zadanie landowego
zarządu Zielonych.
W przyszłości należy zapewnić:
- bieżącą wymianę informacji z przedstawicielstwami Zielonych w północnych Czechach i na
Dolnym Śląsku,
- rozwój współpracy w regionach przygranicznych, wszędzie gdzie to możliwe,
- poszukiwanie wspólnego stanowiska z partnerskimi partiami Zielonych w sąsiednich krajach
w sprawie zagadnień, które mają transgraniczny charakter.
W związku z tym wzywamy przyszły zarząd Zielonych w Saksonii do tego, aby:
- wybrał przedstawiciela zarządu, który przejmie odpowiedzialność za współpracę z Zielonymi
w północnych Czechach i na Dolnym Śląsku,
- zaproponował zagranicznym przedstawicielstwom Zielonych w sąsiadujących z nami
regionach zorganizowanie wspólnych konferencji – najlepiej corocznych konferencji, które
odbywałyby się za każdym razem w innym z trzech krajów
- wypróbował jako formę współpracy wymianę praktykantów – młodych ludzi pochodzących z
naszych trzech partii
- udostępnił środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zapewnienie ciągłej
współpracy z naszymi partnerami w północnych Czechach i na Dolnym Śląsku.

Beschluss PDF

ALLE VERÖFFENTLICHUNGEN

Unsere Kernerfolge

1 – 

weltoffen.

2 – 

ökologisch.

3 – 

gerecht.

WEITERLESEN

Kalender

19. April 2024

Ganztägig
Kreisgeschäftsführer*innen und Kreisvorstände-Treffen

20. April 202421. April 2024

Wahlkampfcamp

20. April 2024

Ganztägig
Landesparteirat
WEITERE TERMINE

#WeStandWithUkraine

© Copyright 2024 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen

webdesign by 3W

cross