Beschluss Zlepšit spolupráci se severočeskými a nízkoslezkými Zelenými!

Zemské sdružení Spolek 90 - Zelení v Sasku shledává jako nutnost spolupráci přesahující hranice mezi ostatními stranami Zelených v Evropě. Spolkový stát, který sousedí se dvěmi
evropskými zeměmi, má zde, určité závazky a povinnosti. Na jedné straně sdílejí Zelení v České a Polské Rebuplice s naším saským státem historické zkušenosti a tradice a na druhé
straně chceme jako strana Zelených posílit zcelení Evropy a sice zde, v našem kraji! My jako spolek Zelených v Sasku se snažíme společnou práci se severočeskou a dolnoslezskou stranou Zelených zintenzivnit a zavést na správnou cestu. Zjistili jsme, že doposud byla naše spolupráce s českými a polskými stranami nedostačující. LAG Evropa není oprávněna reprezentovat zemské sdružení vůči sousedním spolkům – toto je úkol pro zemské představenstvo.

V budoucnu musí být zajištěno, aby:
- zemské sdružení udržovalo plynulou výměnu informací mezi Gremiemi severočeské a dolnoslezské strany Zelených,
- byla v pohraniční oblasti zabezpečena spolupráce, kde jen to bude možné,
- našlo společné pozice se sesterskými stranami našich sousedů u témat, která překračují hranice.

Budoucí zemské představenstvo je vyzváno aby:
zvolilo člena představenstva, který bude zavázán převzít odpovědnost za společnou práci se severočeskou a dolnoslezskou stranou Zelených, navrhlo sousedním regionálním spolkům uskutečnění konferencí – usilovat o roční konference, které se budou střídavě konat v příslušných zemích, spolupracovalo formou výměny praktikantů - mladých lidí ve všech třech zemích, poskytlo finance, která jsou potřeba na plynulou výměnu informací mezi severočeskou a dolnosleszkou stranou Zelených.

Beschluss PDF

ALLE VERÖFFENTLICHUNGEN

Unsere Kernerfolge

1 – 

weltoffen.

2 – 

ökologisch.

3 – 

gerecht.

WEITERLESEN

Kalender

10. Oktober 2023

17:00 – 19:00
Landesvorstand

Unser Landesvorstand tagt mitgliederöffentlich in der Landesgeschäftsstelle.

11. Oktober 2023

20:00 – 21:00
LAG Europa

Die LAG trifft sich digital. Die Zugangsdaten können unter lag.energie@gruene-sachsen.de erfragt werden.

14. Oktober 2023

10:00 – 13:00
LAG Geschlechterpolitik

Die LAG tagt hybrid.
Folgende Tagesordnung würden wir vorschlagen:

1.) Berichte aus den BAGen (kurzer Überblick)
2.) Bericht aus dem SMJusDEG (insb. Stand LAP Vielfalt)
3.) Bericht aus der Fraktion (insb. Auswertung Bericht StReg Schule als Orte der Demokratie und Vielfalt)
4.) Einführung zivile Verantwortungsgemeinschaft im Bund
5.) Vorschau auf Grünen Tag + LTWP24
6.) Fragen von Personal und Zusammenarbeit
7.) Jahresplanung 2024
8.) Sonstiges

WEITERE TERMINE

#WeStandWithUkraine

© Copyright 2023 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen

cross