Beschluss Zlepšit spolupráci se severočeskými a nízkoslezkými Zelenými!

Zemské sdružení Spolek 90 - Zelení v Sasku shledává jako nutnost spolupráci přesahující hranice mezi ostatními stranami Zelených v Evropě. Spolkový stát, který sousedí se dvěmi
evropskými zeměmi, má zde, určité závazky a povinnosti. Na jedné straně sdílejí Zelení v České a Polské Rebuplice s naším saským státem historické zkušenosti a tradice a na druhé
straně chceme jako strana Zelených posílit zcelení Evropy a sice zde, v našem kraji! My jako spolek Zelených v Sasku se snažíme společnou práci se severočeskou a dolnoslezskou stranou Zelených zintenzivnit a zavést na správnou cestu. Zjistili jsme, že doposud byla naše spolupráce s českými a polskými stranami nedostačující. LAG Evropa není oprávněna reprezentovat zemské sdružení vůči sousedním spolkům – toto je úkol pro zemské představenstvo.

V budoucnu musí být zajištěno, aby:
- zemské sdružení udržovalo plynulou výměnu informací mezi Gremiemi severočeské a dolnoslezské strany Zelených,
- byla v pohraniční oblasti zabezpečena spolupráce, kde jen to bude možné,
- našlo společné pozice se sesterskými stranami našich sousedů u témat, která překračují hranice.

Budoucí zemské představenstvo je vyzváno aby:
zvolilo člena představenstva, který bude zavázán převzít odpovědnost za společnou práci se severočeskou a dolnoslezskou stranou Zelených, navrhlo sousedním regionálním spolkům uskutečnění konferencí – usilovat o roční konference, které se budou střídavě konat v příslušných zemích, spolupracovalo formou výměny praktikantů - mladých lidí ve všech třech zemích, poskytlo finance, která jsou potřeba na plynulou výměnu informací mezi severočeskou a dolnosleszkou stranou Zelených.

Beschluss PDF

ALLE VERÖFFENTLICHUNGEN

Unsere Kernerfolge

1 – 

weltoffen.

2 – 

ökologisch.

3 – 

gerecht.

WEITERLESEN

Kalender

20. Februar 2024

17:00 – 19:00
Landesvorstand

Unser Landesvorstand tagt mitgliederöffentlich in der Landesgeschäftsstelle.

Wiederholt sich alle 2 Wochen

24. Februar 2024

10:00 – 14:00
Landesparteirat
19:00 – 21:00
Grüne Bühne Leipzig

Interne grüne Mitgliederveranstaltung.

Zeitzone: Europe/Berlin
WEITERE TERMINE

#WeStandWithUkraine

© Copyright 2024 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen

webdesign by 3W

cross