Beschluss Zlepšit spolupráci se severočeskými a nízkoslezkými Zelenými!

Zemské sdružení Spolek 90 - Zelení v Sasku shledává jako nutnost spolupráci přesahující hranice mezi ostatními stranami Zelených v Evropě. Spolkový stát, který sousedí se dvěmi
evropskými zeměmi, má zde, určité závazky a povinnosti. Na jedné straně sdílejí Zelení v České a Polské Rebuplice s naším saským státem historické zkušenosti a tradice a na druhé
straně chceme jako strana Zelených posílit zcelení Evropy a sice zde, v našem kraji! My jako spolek Zelených v Sasku se snažíme společnou práci se severočeskou a dolnoslezskou stranou Zelených zintenzivnit a zavést na správnou cestu. Zjistili jsme, že doposud byla naše spolupráce s českými a polskými stranami nedostačující. LAG Evropa není oprávněna reprezentovat zemské sdružení vůči sousedním spolkům – toto je úkol pro zemské představenstvo.

V budoucnu musí být zajištěno, aby:
- zemské sdružení udržovalo plynulou výměnu informací mezi Gremiemi severočeské a dolnoslezské strany Zelených,
- byla v pohraniční oblasti zabezpečena spolupráce, kde jen to bude možné,
- našlo společné pozice se sesterskými stranami našich sousedů u témat, která překračují hranice.

Budoucí zemské představenstvo je vyzváno aby:
zvolilo člena představenstva, který bude zavázán převzít odpovědnost za společnou práci se severočeskou a dolnoslezskou stranou Zelených, navrhlo sousedním regionálním spolkům uskutečnění konferencí – usilovat o roční konference, které se budou střídavě konat v příslušných zemích, spolupracovalo formou výměny praktikantů - mladých lidí ve všech třech zemích, poskytlo finance, která jsou potřeba na plynulou výměnu informací mezi severočeskou a dolnosleszkou stranou Zelených.

Beschluss PDF

ALLE VERÖFFENTLICHUNGEN

Unsere Kernerfolge

1 – 

weltoffen.

2 – 

ökologisch.

3 – 

gerecht.

WEITERLESEN

Kalender

06. Juni 2023

19:30 – 20:30
Jour Fixe

Unser mitgliederinternes Austauschformat findet immer am 1. Dienstag im Monat digital statt.

Wiederholt sich monatlich
19:30 – 21:30
LAG Mobilität und Verkehr

08. Juni 2023

20:00 – 22:00
LAG Europa und Internationales

Die LAG trifft sich digital. Die Zugangsdaten können unter lag.europa@gruene-sachsen.de erfragt werden.

WEITERE TERMINE

#WeStandWithUkraine

© Copyright 2023 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen

cross